På dessa sidor kan Ni få reda på vilket lov som krävs för åtgärderna Ni ämnar utföra samt vilka bilagor man bör bifoga handlingarna.

Dessutom finner Ni nyttiga länkar till blanketter, byggnadsordning samt byggnadstillsynens kontaktuppgifter.

Tryck på länkarna ovan och ni får mer detaljerad information! Med länkarna nedanför kan ni flytta er mellan sidorna samt koppla upp er till första sidan, blanketter, byggnadsordning, kontaktuppgifter samt beställa officiella dokument som krävs ansökningarna.

-------

Miljö - och byggnadsnämnden sammanträder:

22.1, 19.2, 19.3, 16.4, 14.5, 18.6, 13.8, 10.9, 8.10, 5.11, 10.12 kl. 18.15

i Karis på Elin Kurcksgatan 11, I-våning.

Protokoll från ordinarie sammanträden finns till allmänhetens påseende på Elin Kurcksgatan 11 under kanslitid från och med följande veckas fredag. Om fredagen är en helgdag, finns protokollet till påseende därpå följande vardag. Protokoll från extra sammanträde finns till påseende i samband med protokollet från följande ordinarie sammanträde.

Extra sammanträden hålls vid behov.


Till Miljö- och byggnadsnämnden ställda ansökningar skall inlämnas till byggnadstillsynsbyrån i Raseborg, besöksadress: Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis.

Raseborgs stad
019-289 2000 (växel)

 ------

 

 

 

 

 

 

Like it? Share it!